Rzeźby, figury, dekoracje

Koncepcje parków rozrywki

Ekspozycje edukacyjne, dioramy i makiety

Edukacyjny Park Zabaw

17.07.2016

Koncepcję Edukacyjnego Parku Zabaw opracowaliśmy dla prywatnego inwestora, którego celem było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni niewielkiego parku tematycznego z programem zabaw ruchowych i edukacyjnych dla dzieci.

W ramach koncepcji stworzyliśmy program pobytu oraz funkcjonalny plan zagospodarowania z podziałem parku na strefy atrakcji, doborem urządzeń i zabaw wraz z szacunkową wyceną realizacji. Sceneria parku miała nawiązywać do historycznej zabudowy regionu, co uwzględniliśmy w naszych projektach plastycznych.