Rzeźby, figury, dekoracje

Koncepcje parków rozrywki

Ekspozycje edukacyjne, dioramy i makiety

Tematyczny Park Aktywnego Wypoczynku

06.06.2019

Dla prywatnego inwestora zaprojektowaliśmy kolejny tematyczny park aktywnego wypoczynku. Nasza praca obejmowała zagospodarowanie terenu działki, opracowanie kreatywnej koncepcji tematycznej i aranżacyjnej, dobór i rozplanowanie atrakcji. Ponadto, wykonaliśmy szkice obrazujące charakter inwestycji oraz mapy parku.