Rzeźby, figury, dekoracje

Koncepcje parków rozrywki

Ekspozycje edukacyjne, dioramy i makiety

Makieta Dolomity Sportowa Dolina

21.07.2010

Makieta terenów rekreacyjno-wypoczynkowych Dolomity – Sportowa Dolina -skala 1 : 500 oraz 1 : 200.