Rzeźby, figury, dekoracje

Koncepcje parków rozrywki

Ekspozycje edukacyjne, dioramy i makiety

Modele organów człowieka w makroskali

17.08.2013

Dla Grupy Marketingowej GMDK wykonaliśmy  powiększone modele organów człowieka: oka. ucha,mózgu. Modele wzbogaciły cykl wystaw Park Naukowy Focus.