Rośliny owadożerne -modele laminowane w powiększonej skali

26.03.2017

Wykonaliśmy modele roślin owadożernych. Dwumetrowe aranżacje stanowiły elementy dekoracyjne na Festiwalu Roślin Owadożernych.